IMDG Code Engels 2021-2022

134,50 ex BTW

IMDG Code 2021/2022 incl. AMENDMENT 40-20

IMDG CODE Engels
De International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, in tanks en tankcontainers.

De IMDG is opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en verdeelt gevaarlijke stoffen onder in een aantal gevarenklassen:
1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
2 Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen
3 Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 60°C
4.1 Brandbare vaste stoffen
4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
5.1 Oxiderende stoffen
5.2 Organische peroxiden
6.1 Giftige stoffen
6.2 Infectueuze stoffen
7 Radioactieve stoffen
8 Bijtende stoffen
9 Andere stoffen die gevaar kunnen opleveren
(o.a. stoffen die schadelijk zijn voor het zeemilieu)

Deze set handboeken bestaat uit drie delen, te weten;
Deel 1: Delen 1, 2, 4 en 5. Deel 2: Delen 6 en 7 en Deel 3: Stoffen en alfabetische lijst.

Artikelnummer: 10.30.20.10.21 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

IMDG Code 2021/2022 AMENDMENT 40-12

Deze uitgave van IMDG Code Engels 2021/2022 bevat de volledige wetgeving met betrekking tot het vervoer gevaarlijke stoffen over de zee.

Hiermee bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele wetgeving 2021/2022.